สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ได้มอบรางวัลด้านส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕ ให้กับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ร้องเรียนให้สมาคมฯช่วยเหลือดำเนินคดีให้มากกว่า ๓,๐๐๐ คดี เช่น คดีน้ำท่วม ๒๕๕๔ คดีเสียงดังจากสนามบินสุวรรณภูมิ คดีมาบตาพุด คดีขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทย คดีโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คดีถ่านหินท่าทรายสมุทรสาคร คดีแคดเมียมแม่ตาว คดีตัดถนนขึ้นเขาใหญ่ คดีเขื่อนแม่วงก์ คดีนิคมบ้านค่าย คดีป่าชุมชนดอนยางเฮี้ยน คดีโรงงานยางพาราบุรีรัมย์ คดีค่าไฟฟ้า ๙๐ หน่วย คดีรถขสมก.ปล่อยควันดำ คดีไอระเหยจากคลังน้ำมันสนามบินสุวรรณภูมิ คดีพนังกั้นน้ำ คดีนิคมหลักชัยเมืองยาง คดีถ่านโค้กมาบข่า คดีโรงบรรจุก๊าซบ่อกวางทอง คดีกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คดีเพิกถอนน ๑๑ โครงการรุนแรง คดีเพิกถอนกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คดีพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งบึงกะโล่ คดีคอนโดรุกพื้นที่ริมทะเลจอมเทียน ฯลฯ

     ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ยังมีคดีอีกมากมายที่เข้าคิวยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อปกป้องสิทธิของชาวบ้าน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น คดีผังเมือง คดีโรงไฟฟ้าถ่านหิน คดีเพิกถอนนิคม คดีเรียกค่าเสียหายนิคมอุตสาหกรรม คดี รฟม. คดีโรงงานถ่านหิน คดีละครเหนือเมฆ กสทช. คดีอาคารศาลฎีกา ฯลฯ

     อย่างไรก็ตามสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยังคงตระเวนจัดสัมมนา เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยานฯ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครอง ฯลฯ ให้กับชาวชุมชนทั่วประเทศในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มิให้ตกอยู่ในกลฉ้อฉลของนายทุนและข้าราชการขี้ฉ้อต่าง ๆ 

       ทั้งนี้ สมาคมฯมีทีมนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทนายความจิตอาสา ที่พร้อมเข้ามาร่วมเป็นทีมงานในการช่วยเหลือทางคดีที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางคดีมากมายกว่า ๒๐ คน รวมทั้งเป็นวิทยากรคอยบรรยายให้ความรู้ประชาชนในเวทีต่าง ๆ ที่สมาคมฯจัดขึ้นเสมอ

          การให้ความช่วยเหลือทางคดีของสมาคมฯ ไม่เคยเรียกร้องค่าจ้าง ค่าวิชาชีพ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากชาวบ้านที่เข้ามาขอความช่วยเหลือทางคดีกับสมาคมฯ เราดำเนินการทางคดีให้ฟรีทั้งหมด ยกเว้นชาวบ้านอาจจะมี "น้ำใจ" ช่วยบริจาคให้สมาคมฯบ้างในการทำงาน ก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันที่มี "สินน้ำใจ" ที่ใหญ่หลวงมากกว่าเงินทองใด ๆ 

       หากท่านได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย จากการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงงาน โครงการเมกกะโปรเจ็คต่าง ๆ หากไม่รู้จะไปพึ่งพา หรือหาใครได้ อย่าลืมคิดถึง "สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน" โดยเขียนจดหมายร้องเรียนมายังสมาคมฯได้ตลอดเวลา ตามที่อยู่ของสมาคมฯ ในหน้าเวปป์นี้