ติดต่อสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

เลขที่ 51/119   หมู่ที่ 9    ม.พฤกษา 17   ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี   12150

โทร. 02-152-8568   โทรสาร. 02-152-8569

e-mail : antiair_9@hotmail.com

            : thaisgwa@gmail.com