กรุงเทพมหานคร

 พี่น้องชาวบ้านอยู่เจริญท่านสอบถามคุณทินกร จรรยา(ประธานหมู่บ้าน) 
ในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินคดีได้ค่ะ